สินเชื่ออเนกประสงค์กรุงไทยพร้อมสิทธิพิเศษ
สินเชื่ออเนกประสงค์กรุงไทย
สินเชื่ออเนกประสงค์กรุงไทย
ไม่กำหนด
เงินเดือนของผู้กู้
ไม่กำหนด
ร้อยละ
20 ปีขึ้นไป
อายุ

สินเชื่ออเนกประสงค์ก3รุงไทย ให้วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท ใครกู้ได้บ้าง เช็คเลย! 2565

มาแล้วกับสินเชื่ออเนกประสงค์กรุงไทยเพื่อคนที่ต้องการกู้เงินแบบอเนกประสงค์ ไม่ว่าจะสมัครสินเชื่อกรุงไทยใช้จ่ายเรื่องอะไรก็ทำได้ ใครบ้างที่สามารถกู้ได้ เช็คเลย 

สินเชื่ออเนกประสงค์กรุงไทย คืออะไร จุดเด่นที่น่าสนใจ  

จุดเด่นของสินเชื่ออเนกประสงค์กรุงไทย 5 PLUS นี้ คือ คุณจะได้รับการพิจารณาง่ายมากกว่ากู้เอนกประสงค์กรุงไทยปกติรูปแบบอื่น เนื่องจากธนาคารจะได้รับการหักเงินผ่านบัญชีได้เลยทันที ทำให้แนวโน้มในการอนุมัติสินเชื่อกรุงไทยอเนกประสงค์มีค่อนข้างสูงอย่างมาก กำหนดระยะเวลาผ่อนในการชำระได้สูงสุด 5 ปีด้วยกัน ขึ้นอยู่กับวงเงินที่จออนุมัติสมัครสินเชื่อกรุงไทย

ไม่จำกัดเรื่องอาชีพคนสมัคร ไม่ว่าจะขอสินเชื่ออเนกประสงค์ข้าราชการกรุงไทย หรือพนักงานเอกชน ขอแค่เงินเดือนผ่านบัญชีของกรุงไทยก็มีสิทธิได้รับการอนุมัติด้วยกันทั้งหมด

  • ไม่ต้องมีขั้นต่ำในการปิดบัญชี เรียกได้ว่าพร้อมโปะปิดหนี้เมื่อไรก็ทำได้ทันที 
  • ให้วงเงินตามรายได้ผู้สมัคร สูงสุด 5 เท่าเลยทีเดียว
  • ถ้ากลัวว่าสินเชื่ออเนกประสงค์กรุงไทยไม่ผ่าน สามารถปรึกษาขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ธนาคารล่วงหน้าได้ เพื่อเตรียมความพร้อม 
  • มีวงเงินให้สูงสุดถึง 1 ล้านบาทต่อราย 
  • ไม่ต้องมีการค้ำประกันหรือไม่มีต้องมีหลักทรัพย์มาค้ำประกันแต่อย่างใด 
  • สินเชื่ออเนกประสงค์กรุงไทย 5 PLUS ดอกเบี้ยต่ำ โปะปิดบัญชีเมื่อไรก็ได้ 

สินเชื่ออเนกประสงค์กรุงไทย ..ใครกู้ได้บ้าง

ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถสมัครสินเชื่อกรุงไทย กับรูปแบบผลิตภัณฑ์สินเชื่ออเนกประสงค์กรุงไทย 5 Plus เพราะคุณสมบัติสำคัญที่เด่นชัดที่สุดเลยก็คือ เรื่องผู้กู้เอนกประสงค์กรุงไทย 5 PLUS จะต้องมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทยเท่านั้น ดังนั้น เท่ากับว่าคุณจะต้องเป็นพนักงานประจำที่รับเงินเดือน โดยจะสามารถเป็นได้ทั้งกรุงไทยอเนกประสงค์เพื่อบริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ ซึ่งเงินเดือนที่ผ่านธนาคารกรุงไทยจะต้องมีฐานเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปเท่านั้น และผู้สมัครจะต้องมีการประกอบอาชีพในบริษัทนั้น ๆ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีความมั่นคงทางการเงินเป็นอย่างดี ไม่มีข้อจำกัดอายุขั้นต่ำของผู้ที่ต้องการสินเชื่อกรุงไทยอเนกประสงค์ แต่จะต้องอายุไม่เกิน 60 ปีเมื่อครบกำหนดชำระ ทั้งนี้หากผ่านอนุมัติกรุงไทยอเนกประสงค์ 5 PLUS จะต้องยินยอมให้มีการหักบัญชีเงินเดือนโดยอัตโนมัติด้วยเช่นกัน ซึ่งกำหนดระยะเวลาผ่อนก็ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้มีการตกลงไว้ตั้งแต่แรกแล้วด้วยเช่นกัน 

สินเชื่ออเนกประสงค์กรุงไทย เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ข้าราชการกรุงไทยหรือไม่?

รูปแบบของสินเชื่ออเนกประสงค์กรุงไทย 5 Plus เป็นการกู้เอนกประสงค์กรุงไทยแบบเน้นให้เงินกู้กับพนักงานเอกชน ซึ่งไม่ได้เป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์เดียวกับสินเชื่ออเนกประสงค์ข้าราชการกรุงไทย แต่บุคคลที่ประกอบอาชีพพนักงานประจำ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ หน่วยงานรัฐ หรือทำงานเอกชน สามารถเลือกสมัครสินเชื่อกรุงไทยนี้ได้ แต่จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ไม่เช่นนั้นก็จะทำให้ลงทะเบียนสินเชื่ออเนกประสงค์กรุงไทยไม่ผ่านได้ 

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

สินเชื่อ smart money อายุ 20 ปีก็สมัครได้
30,000 บาทขึ้นไป
เงินเดือนของผู้กู้
ร้อยละ 20-22 ต่อปี
ร้อยละ
20 ปีขึ้นไป
อายุ
สินเชื่อทรูมันนี่ดีอย่างไร? สนใจขอสินทรูมันนี่
10,000 บาทขึ้นไป
เงินเดือนของผู้กู้
ร้อยละ 8.99-25 ต่อปี
ร้อยละ
ระหว่าง 20-60 ปี
อายุ
citibank ready credit ที่ให้วงเงินอนุมัติสูง
15,000 บาทขึ้นไป
เงินเดือนของผู้กู้
ร้อยละ 24-25 ต่อปี
ร้อยละ
20 ปีขึ้นไป
อายุ