สมัครสินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ ดอกเบี้ยพิเศษ
สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ
สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ
15,000 บาทขึ้นไป
เงินเดือนของผู้กู้
MRR+0.75-2.75% ต่อปี
ร้อยละ
ไม่กำหนด
อายุ

สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ ใครกู้ได้บ้าง ข้าราชการกู้เงินยังไงให้ผ่านฉลุย ต้องดู! 

เปิดสินเชื่อกรุงไทยข้าราชการดียังไง กู้กรุงไทยข้าราชการมีข้อดีอะไรบ้าง หากใครยังไม่รู้ว่าจะเลือกสินเชื่อข้าราชการธนาคารไหนดี ทางเลือกอย่างสินเชื่อข้าราชการกรุงไทยเพื่อให้ข้าราชการกู้เงินนี้นั้นก็น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว วันนี้เราจะมาดูกันว่า ถ้าไม่ใช่ข้าราชการแต่ทำงานในหน่วยงานรัฐจะกู้ได้ไหม มาดูกันเลย 

จุดเด่นที่สำคัญของสินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ 

สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ เป็นสินเชื่อเพื่อข้าราชการกู้เงินโดยเฉพาะ ทำให้คนที่ประกอบอาชีพด้านนี้เหมือนได้ข้อดีเรื่องสวัสดิการได้อีกเด้งหนึ่งนั้นเอง โดยรูปแบบของสินเชื่อข้าราชการจะเป็นสินเชื่อแบบอเนกประสงค์ วงเงินสินเชื่อสูงสุดรายละ 5 ล้านบาท แม้ว่าจะไม่มีเงินเดือนผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยก็มีสิทธิกู้สินเชื่อข้าราชการกรุงไทยนี้ได้ทันทีไม่ต้องยุ่งยากแต่อย่างใด มีดอกเบี้ยต่ำพิเศษ โดยจะมีให้เลือกทั้งแบบบุคคลมาค้ำประกัน หรือไม่มีบุคคลมาค้ำประกันก็ได้เช่นกัน 

สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ ใครกู้ได้บ้าง

สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการเปิดให้ผู้กู้กรุงไทยข้าราชการสามารถยื่นเรื่องได้กับธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ โดยผู้ที่มีเงื่อนไขคุณสมบัติในขอวงเงินสินเชื่อข้าราชการกู้เงิน ได้แก่ 

  • บุคคลที่เป็นข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ โดยจะต้องมีฐานเงินเดือนเพื่อขอสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏตั้งแต่ 13,000 บาทขึ้นไป 
  • พนักงานราชการ หรือผู้ที่ได้รับตำแหน่งเป็น พนักงานสัญญาจ้างหรือพนักงานลูกจ้างที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งบุคคลที่มีตำแหน่งดังกล่าว จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป โดยจะต้องมีฐานเงินเดือนเพื่อขอสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการข้าราชการกู้เงินยังไงให้ผ่านฉลุย

สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการเป็นสินเชื่อที่มีไว้สำหรับข้าราชการในตำแหน่งงานที่กำหนดเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ข้าราชการกู้เงินก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะสามารถกู้กรุงไทยข้าราชการได้หมดทุกคน เพราะทางธนาคารก็จะต้องพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น และจะต้องพิจารณาในเรื่องของการคํานวณสินเชื่อกรุงไทยข้าราชการให้มีความเหมาะสมกับผู้สมัครด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องมีบัญชีเงินเดือนผ่านทางกรุงไทยก็สามารถขอสินเชื่อข้าราชการกรุงไทยได้ โดยที่จะต้องดูที่รายได้เพื่อพิจารณาวงเงินสินเชื่อ และจะทำการพิจารณาภาระหนี้สินปัจจุบันว่ามีติดเครดิตบูโรหรือไม่ และมีความสามารถในการผ่อนชำระตามจริงแต่เดือนกับสินเชื่อข้าราชการกี่บาท โดยผู้ที่ยื่นเรื่องควรจะไม่หมุนเวียนเงินออกไปเยอะจนเกินไป เน้นให้เงินเหลือในบัญชีนาน ๆ ติดเนื่องกัน 6 เดือน เพื่อให้สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีควาสามารถในการผ่อนชำระจริง และมีวงเงินเหลือเพียงพอแต่การชำระหนี้แต่ละเดือน ไม่ใช้เงินเดือนเข้าปุบก็ออกปับ และสามารถยื่นรายการเดินบัญชีได้มากกว่า 1 บัญชีด้วยเช่นกัน 

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

สมัคร spaylater บริการผ่อนสินค้าผ่าน shopee
ไม่กำหนด (ต้องเป็น Platinum Member) กับ Shopee
เงินเดือนของผู้กู้
ไม่กำหนด
ร้อยละ
20 ปีขึ้นไป
อายุ
ลงทะเบียนสินเชื่อพร้อมมิตรวงเงินให้กู้สูงมาก
6,000 บาทขึ้นไป
เงินเดือนของผู้กู้
ร้อยละ 24-25 ต่อปี
ร้อยละ
ระหว่าง 20-64 ปี
อายุ
สินเชื่อ smart money อายุ 20 ปีก็สมัครได้
30,000 บาทขึ้นไป
เงินเดือนของผู้กู้
ร้อยละ 20-22 ต่อปี
ร้อยละ
20 ปีขึ้นไป
อายุ