สัญญาเช่าซื้อรถยนต์สำคัญอย่างไร? ข้อควรรู้ก่อนทำสัญญาเช่าซื้อรถ 2024/2567

สัญญาเช่าซื้อรถยนต์เรื่องที่คนอยากซื้อรถต้องทำความเข้าใจอย่างที่สุด 2024 (2567)

วันนี้เรามีรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ซึ่งเป็นเรื่องที่คนอยากซื้อรถต้องทำความเข้าใจอย่างที่สุด เพื่อให้การจัดการผ่านไปได้ด้วยดี ทว่าจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้าง จะยุ่งยากหรือง่ายขนาดไหน เอาเป็นว่าอย่ามัวรีรอเรารีบไปติดตามพร้อม ๆ กันเลยดีกว่า รับรองว่าต่อไปนี้การทำสัญญาจะผ่านไปอย่างราบรื่น

สัญญาเช่าซื้อรถยนต์อยากรู้คืออะไร มีรายละเอียดอย่างไร? 2567 (2024)

สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ คือ สัญญาที่ผู้ซื้อทำจัดทำขึ้นพร้อมกับผู้ขายที่มีการตกลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยที่ต้องไปจัดทำกับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน จากนั้นทางผู้ขายก็จะต้องโอนทรัพย์สินให้เป็นของสถาบันการเงินทันที แล้วก็ระบุชื่อผู้ครอบครองเอาไว้ในเล่มทะเบียนรถ ซึ่งทรัพย์สินก็จะเป็นการครอบครองของคนนั้นไปแต่นังไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ซื้อ เหมือนเป็ฯการเช่าใช้งานไว้ และเมื่อผ่อนจ่ายหนี้ครบตามสัญญาทางธนาคาร หรือสถาบันการเงินก็จะโอนทรัพย์สินให้ผู้ซื้อภายหลังทันที และไม่ว่าจะเป็นซื้อรถยนต์คันแรก หรือมือสองใด ๆ ก็จำเป็นต้องทำสัญญาเช่าซื้อรถทั้งสิ้น

สัญญาเช่าซื้อรถยนต์มักจะต้องมีรูปแบบอย่างไร? 2567 (2024)

สำหรับใครที่อยากทำความรู้จักเกี่ยวกับสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ตัวอย่างก็ไม่ยาก ซึ่งกฎหมายสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กำหนดแต่ละข้อค่อนข้างมีความสำคัญ โดยต้องมีสถานที่จัดทำ วันที่ที่ทำครั้งแรก จนถึงวันสิ้นสุด ระบุชื่อผู้ให้เช่า โดยที่ต้องบอกรายละเอียดของรถ อย่าง ยี่ห้อรถยนต์ เลขทะเบียน กำหนดระยะเวลาให้เช่าตั้งแต่เริ่มจนถึงวันสิ้นสุดสัญญา รวมถึงต้องบอกเกี่ยวกับข้อตกลงในการผ่อนจ่ายด้วย ว่าเป็นเดือนละกี่บาท แล้วค่าที่ต้องจ่ายล่วงหน้าก่อนเป็นกี่บาท สุดท้ายก็ลงลายมือชื่อทั้งผู้ให้เช่า ผู้เช่า และพยาน 2 คน เป็นอันเสร็จสิ้นการทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์

ขั้นตอนการทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ที่ต้องรู้ 2567 (2024)

หลังจากที่รู้แบบฟอร์มสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กันไปแล้ว มาถึงขั้นตอนการทำบ้าง เริ่มต้นจากการที่เราเลือกแหล่งให้บริการ แนะนำให้เปรียบเทียบหาดอกเบี้ยที่จำที่สุดง่าย ๆ ด้วยเข้าไปช่องทางออนไลน์ของแต่ละแหล่ง เมื่อได้แล้วก็สมัครซื้อรถยนต์ได้เลย โดยต้องเตรียมเอกสารซื้อรถยนต์อย่าง บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน เอกสารเงินเดือนต่าง ๆ ไปยื่นกับแหล่งที่ขอกู้ แหล่งขอกู้พิจารณาการให้ออกรถ หากผ่านก็จะต้องทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ต่อไป รอประมาณ 1 – 3 วันก็สามารถมีรถมาขับขี่กันได้แล้ว

สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ค่อนข้างสำคัญอย่างมาก เพราะว่าเป็นหลักฐานในการซื้อขาย ทำให้เราไม่เสียเปรียบ หรือถูกเอาเปรียบไปได้ เป็นข้อตกลงที่พึงพอใจของทั้งผู้เช่า และผู้ให้เช่า ซึ่งเราก็หวังว่าใครที่ต้องการมีรถยนต์จะเช้าใจมากขึ้น พร้อมเลือกนำคำแนะนำบางอย่างไปปรับใช้ช่วยให้ได้รถยนต์ไว สบายใจ