ข่าวล่าสุด • CITC เข้าร่วมประชุมเตรียมการคณะทำงานอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 11

  อ่านต่อ • TGO และ JICA ร่วมพัฒนาบุคลากรไทยและอาเซียน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดก๊าซเรือนกระจก ในรูปแบบ Virtual Training Workshop

  อ่านต่อ

 • อบก. ชวนคุณส่ง Vlog ท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ เข้าประกวด ใน Low Carbon Contest : Vlog – The Journey ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 210,000 บาท

  อ่านต่อ • TGO CITC และ JICA หารือทิศทางการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต

  อ่านต่อ • ไทย-ญี่ปุ่น ผนึกกำลังร่วมแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  อ่านต่อ • การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรับตัวและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับภาคการท่องเที่ยว”

  อ่านต่อ

E-Learning

Climate Change Networks

Alumni

หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรในประเทศ

Vote Course


vote 1 :*
 • Icon 05
 • Icon 06
 • Icon 07
 • Icon 08
 • Icon 09
 • Icon 10
 • Icon 12
 • Icon 12